Dandie

Dandiedinmontinterrieri

Teoksessa Ylänne, Y. Koirakirja. Kuva Falk.

Dandiedinmontinterrieri (Dandie Dinmont Terrier) on kotoisin Skotlannin ja Englannin väliseltä rajaseudulta. Tavallisimman oletuksen mukaan se polveutuu alueelle tyypillisistä karkeakarvaisista terriereistä. Varmaa ja yksityiskohtaista tietoa rodun synnystä ei ole, on vain erilaisia teorioita.

Ensimmäisen teorian mukaan dandie olisi syntynyt kahden rodun, rajaseudun ja mäyräkoiran, risteytyksenä. Toisen teorian mukaan mäyräkoiraa olisi risteytetty saukkokoiran tai welsh harrierin kanssa.

Kolmas ja eniten kannatusta saanut teoria esittää, että dandie olisi kehitetty paikallisista koirista. 1700-luvulta on todisteita siitä, että rajaseudun romaanit, vaeltavat kattilanpaikkaajat ja musikantit käyttivät näitä koiria pienten tuhoeläinten metsästykseen sekä taistelukoirina. Dandien alkuperäinen käyttötarkoitus on muuttunut vuosien saatossa ja tänä päivänä dandie on pääsääntöisesti seurakoira.

Puhdasrotuisten dandiedinmontinterrierien kasvatus yleistyi Englannissa ja samalla alettiin perustaa rotuyhdistyksiä. Dandie Dinmont Terrier Club on yksi maailman vanhimmista rotuyhdistyksistä.

Dandiedinmontinterrieri on nimetty 1900-luvun alussa julkaistun, Walter Scottin ”Guy Mannering” -kirjan päähenkilön Dandie Dinmontin mukaan. Kirjan päähenkilöllä oli Mustard- ja Pepper-nimisiä terriereitä.

Ensimmäiset dandiet tulivat Suomeen 1960-luvulla. Ensimmäiset pentueet kasvatettiin 1970-luvulla ja varsinainen kasvatustyö alkoi vasta 1980-luvun loppupuolella. Kasvatustyö on laajentunut 1990-luvulla ja viime vuosikymmenen aikana dandeja on rekisteröity vuosittain keskimäärin 35 kpl. Kaiken kaikkiaan maassamme on tällä hetkellä noin 250-300 dandieta.